Konwerter CSV do MT940

Aby przekonwertować plik CSV do formatu MT940 załaduj go na serwer.

Konwertować można pliki o rozszerzeniu CSV i TXT.

Ile to jest 4+3?
Jak użyć?

Hologramy

Hologramy

Bezpłatne udostępnienie konwertera mt940 finansuje firma Drukarnia Hologramy.

Hologramy są precyzyjnym odwzorowaniem fali elektromagnetycznej, znacznie dokładniejszym niż fotografia. Istnieje cała dziedzina fizyki zajmująca się hologramami, zwana holografią. Hipotetycznie holografia pozwala na wykorzystaniu światła laserowego do stworzenia hologramu z fizycznego obiektu i odtworzenia obrazu tego obiektu w formie hologramu. W idealnych warunkach, zdjęcie holograficzne jest wizualnie nieodróżnialne od fizycznego obiektu, jeśli hologram i przedmiot są oświetlone bez utraty części światła. W związku z tym trudne jest stworzenie całego trójwymiarowego obrazu hologramu za pomocą urządzeń optycznych. Hologram nie jest fotografią i często jest niespójny, szczególnie gdy jest widziany pod rozproszonymi wiązkami światła otoczenia (fali elektromagnetycznej). Zapis wzoru holograficznego to w praktyce kodowanie pola elektromagnetycznego za pomocą zakłócającego wzoru pozornie arbitralnej zmienności wewnątrz płytkiego profilu ośrodka fotogenicznego. Wydaje się, że hologram można go dotknąć, interferencja rozprasza wiązkę elektromagnetyczną w syntezę konkretnego podmiotu i przedmioty, które się w nim znajdowały wydają się tam być, ujawniając obserwowalne, szeroko zakrojone sygnały intensywności percepcji, które dokładnie wymieniają się z każdą zmianą kąta padania oświetlenia lub położeniem obserwatora.

Do wykonywania hologramów zabezpieczających przeważnie stosuje się obrazy holograficzne generowane komputerowo. W ten sposób stworzony hologram można uznać za narzędzie do kształtowania amplitudy i fazy fali świetlnej. Kształtowanie rozkładu amplitudy jest względnie łatwe, jednym ze sposobów jest klisza fotograficzna, innym sposobem są piksele binarne (czarne lub białe) stosowane w "drukowaniu półtonowym". Rozkład faz można kształtować za pomocą refrakcji na cienkiej warstwie o zmiennej grubości lub na siatce dyfrakcyjnej, która została celowo zniekształcona. Hologramów mogą być wytwarzane na podstawie projektu komputerowego, przy czym wersja refrakcyjna nazywana jest "kinoformą", a wersja dyfrakcyjna zwana jest hologramem generowanym komputerowo. Istnieje dużą różnorodność zastosowań hologramów. Więcej informacji o hologramach zabezpieczających można znaleźć na stronie: https://www.drukarnia-hologramy.pl/hologramy.htm

Możliwych jest wiele różnych rodzajów hologramów. Hologramy są klasyfikowane zgodnie z właściwościami materiału, w którym rejestrowany jest wzór interferencyjny, charakterystyką dyfrakcji hologramu, orientacją wiązek rejestrujących względem hologramu oraz konfiguracją układu optycznego użytego do rejestracji i rekonstrukcji hologramu.

Hologram chlorofil

Hologramy są rejestrowane przez wystawienie optycznie wrażliwego materiału na działanie światła we wzorze interferencyjnym wytwarzanym przez wiązki optyczne. Na przykład wystawienie kliszy fotograficznej na działanie światła wyzwala reakcję chemiczną, która po wywołaniu powoduje zmianę absorpcji optycznej kliszy. Fragmenty kliszy wystawione na działanie wysokiej intensywności optycznej stają się absorbujące, a nienaświetlone części kliszy pozostają przezroczyste. Inne materiały również wykazują tę cechę zmiany swojej absorpcji optycznej w odpowiedzi na ekspozycję na światło. Hologramy powstałe w wyniku wzorców interferencji zarejestrowanych jako zmiany absorpcji materiału są znane jako hologramy amplitudowe.

Istnieją również materiały, których współczynnik załamania światła zmienia się w odpowiedzi na ekspozycję na światło. Materiały te są zwykle dość przezroczyste, ale współczynnik załamania materiału nieznacznie wzrasta lub maleje, gdy jest wystawiony na działanie światła. Hologramy powstałe w wyniku wzorców interferencji zarejestrowanych jako zmiany współczynnika załamania są znane jako hologramy fazowe. Podczas rekonstrukcji obszary napotykające światło o wyższym współczynniku załamania poruszają się wolniej niż światło przechodzące przez obszary o niższym współczynniku. W ten sposób faza światła jest modyfikowana w stosunku do zarejestrowanego obrazu interferencyjnego.

Jak użyć?

Uwaga! Jeśli nie chcemy by po zaimportowaniu pliku mt940 do programu księgowego pojawiły się duplikaty operacji to zakresy dat konwertowanych plików CSV nie mogą się pokrywać.

Uwaga! Plik csv może zawierać zapis operacji tylko z 1 rachunku.

Zwykle robię tak:
1 maja pobieram w mBanku historię operacji od 1 kwietnia do 30 kwietnia.
Następnie konwertuję plik csv do MT940 i importuję do programu księgowego.
Kolejny plik CSV pobieram nie wcześniej niż 1 czerwca za okres od 1 maja do 31 maja.
Ważne jest by pobrać historię operacji za dni, które już się skończyły, a nie za dzień, który jeszcze trwa, ponieważ tuż przed północą mogą się jeszcze pojawić automatyczne księgowania na koncie.

Maksymalna wielkość pliku do konwersji to 2 MB.